Om

Hvem er vi?


Forbrugergruppen Vest blev dannet i 1970.

 

Vi hjælper med kontakt mellem forbrugere der er kommet i klemme ved handler eller i det hele taget har spørgsmål i forhold til forbrugerrettigheder.


Formand: Ammi Stein Pedersen - 36 77 46 77

 

Kasserer: Kirsti Puukka-Sørensen - 43 44 03 39

 

Mail: info@forbrugergruppenvest.dk

 

Forbrugerrådet - 77 41 77 41


Generalforsamling 2020
Søndag d. 22. marts kl. 13.00 på Rytterskolen
DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) VALG:
Efter tur afgår:
Ammi Stein Pedersen (formand)
Birthe Mingon (bestyrelsesmedlem)
Lisbeth Koch, suppleant
Henning Meyer, revisor
7) Eventuelt.